fortellingeromhenne.no
Helgas historie

Lenkesamling

Les mer om Sigrid Boo og boka Vi som går kjøkkenveien.

Boka

Universitetsforlaget: Annonserte opplagstopper alle sjangre 1900–1942

Filmen

New York Times (som påstår at Boo var svensk…): Servants' Entrance (1934, Hollywood).

Wikipedia: Vi som går kjøkkenveien (1933)

Flapper-kulturen

Fashion-Era.com: Flapper Fashion - 1920s Fashion History

Geocites: Flapper Culture & Style

Geocites: Flapper Jane. Artikkel opprinnelig skrevet i 1925.

Klassekampen: Kampen om konsumet

Forfatteren

Siterte sitater: Sigrid Boo

Time magazine: The long dream - Sigrid Boo

Wikipedia: Sigrid Boo

Publisert: 09.09.2009
KildenForeningen !les
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN