fortellingeromhenne.no
Zaras historie

I tiden: 1990- og 2000-tallet

I romanen Forberedelsen møter vi Zara som bor sammen med familien sin på St. Hanshaugen i Oslo. Hvitløk er blitt en av favorittgrønnsakene i Norge, kaffebarene inntar små og store byer og mobiltelefonen blir allemannseie. Caffe latte, teksting og MMS går inn i dagligtalen.

Zaras familiehistorie begynner i Somalia, et land som har vært i kontinuerlig borgerkrig siden 1991. I dag er landet, ifølge FN-sambandet, så splittet at det egentlig bare er de ytre landegrensene som gjør det til en enhet.

Selv er Zara født og oppvokst i Norge. Hun snakker både somali og norsk og forholder seg daglig til to ulike kulturer. Slik er historien hennes ganske typisk for mange ungdommer som vokser opp i Norge. Ved inngangen til 2009 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 85 600 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. 75 prosent var 15 år eller yngre.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 11 prosent av alle barn født i Norge i 2008. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto).Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 11 prosent av alle barn født i Norge i 2008. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto).

Hijab og likestilling

Gjennom store deler av 1990- og 2000-tallet har det pågått en debatt om innvandring og integreringspolitikk i Norge. Et sentralt tema har vært likestilling mellom kjønnene, ofte knyttet til kvinnelig omskjæring, tvangsekteskap og tildekkende klesplagg. Debatten har i stor grad handlet om innvandrere fra muslimske land, blant annet Somalia der Zaras familie kommer fra. Zara møter denne debatten i boka når hun blir spurt om det ikke finnes en motsetning mellom at mammaen hennes snakker norsk og bruker hijab.

I spørsmålet Zara får ligger det nok en vurdering av at det å bruke hijab er «unorsk» og lite likestilt. Bruken av det muslimske hodeplagget hijab har vært diskutert både i Norge og i andre europeiske land, blant annet i forhold til bruk på skolen og i jobbsammenheng.

Bruken av det muslimske hodeplagget hijab har vært diskutert både i Norge og i andre europeiske land. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto).Bruken av det muslimske hodeplagget hijab har vært diskutert både i Norge og i andre europeiske land. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto).

Ifølge Anne-Jorunn Berg, professor ved Høgskolen i Bodø, assosierer mange nordmenn det å være likestilt med å være norsk. Hun mener den norske definisjonen av kjønnslikestilling kan virke ekskluderende. Mange oppfatter likestilling og minoritetskultur som en motsetning, slik enkelte av de Zara møter i boka kanskje gjør? (Se lenke til intervju med Berg i boks til høyre).

Å vokse opp med to kulturer

Roda Ahmeds roman, som ble utgitt i 2008, er blitt lest inn i denne innvandringsdebatten, og blir ofte beskrevet som en innvandrerroman, blant annet fordi boka beskriver hvordan familien til Zara vil arrangere et ekteskap mellom henne og en passende mann med somalisk bakgrunn.

Roda Ahmed sier selv i et intervju med Klassekampen at hun ikke har skrevet en politisk bok, men en oppvekstroman som kan gi et inntrykk av hvordan det er å vokse opp i og med to kulturer, og at hun har ønsket å gi et bidrag til en nøytralisering av en ellers altfor ekstrem samfunnsdebatt omkring innvandring.

Zara har behov for å holde deler av livet sitt hemmelig for familien. Hun har problemer med å finne en balanse mellom livet hjemme i familien og ute blant venner. Det er nok noe hun deler med mange ungdommer. Slik vi skriver i historieteksten om 1990-tallet er individualisering og heterogenitet ord som går igjen i skildringene av ungdom på 1990-tallet.

Kanskje har også mulighetene til selv å kunne velge sine sosiale roller blitt større – også på tvers av det familien ønsker. Men slik vi ser i boka om Zara betyr det likevel ikke at kategorier som klasse, kjønn og etnisitet har mistet sin betydning.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto).(Illustrasjonsfoto: iStockphoto).

(Tekst: Marte Ericsson Ryste)

Befolkning

Det bodde 4 478 497 mennesker i Norge i 2000.

Aktuelle lenker

Kilde: Statistisk sentralbyrå

(ssb.no)

Publisert: 09.09.2009
KildenForeningen !les
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN