fortellingeromhenne.no

Om utstillingen

I nettutstillingen Fortellinger om henne forteller ni litterære skikkelser en bit av sin historie. Sofie, Helga, Karna, Liten Ida, Elsi, Åsta, Marte, Ida og Zara er romankarakterer i bøker fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.

Sofie er overklassejenta som oppdager at hun ikke selv får velge hvem hun skal gifte seg med, Helga tar jobb som hushjelp for å bevise at hun duger til noe, Karna jobber på fabrikk og sliter for å forsørge seg og moren sin, Liten Ida får høre at mammaen hennes er «tyskertøs», Elsi er redd for å bli gravid, Åsta lager opprørsklubb mot forskjellsbehandling av gutter og jenter, Marte blir «viggo venneløs», Ida okkuperer hus og Zara har en hemmelig kjæreste og kroppen full av løgner.

Bøkene er skrevet for ulike aldersgrupper, men felles for dem alle er at de er skrevet av kvinnelige forfattere.

Til hver historie har vi knyttet korte presentasjoner av boka og forfatteren, samt lenkesamlinger med inngang til anmeldelser, artikler, intervjuer og biografier. Alle har en historisk tekst som gir et innblikk i samtiden.

Utstillingen inneholder også en ressursside for de som ønsker tips og inspirasjon til å begynne å skrive tekster selv, quiz, flere boktips og en oversikt over andre gode inngangsporter på nett til litteratur for ungdom.

Med våre øyne

Sofies, Helgas, Karnas, Liten Idas, Elsis, Åstas, Martes, Idas og Zaras historier kunne vært fortalt på uendelig mange måter. Vi har valgt ut en situasjon fra de enkeltes historie og spunnet fortellinger rundt det – bøkene de er hentet fra er fulle av historier, og andre lesere vil finne sine.

Men det har vært vanskelig å plukke ut ni historier til utstillingen, mange flere kunne vært fortalt. En egen oversikt gir korte presentasjoner av en rekke andre kvinne- og jenteskikkelser fra det siste århundrets litterære univers.

Fortellinger om henne er et samarbeid mellom KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning og Foreningen !les. Gjennom utstillingen ønsker vi å løfte fram forfatterskap, bidra til å utvide tekstuniverset ungdom møter og stimulere til leseglede blant ungdom. I tillegg vil vi formidle norgeshistorie og gi inngang til relatert forskning.

Takk til mange

I løpet av arbeidet med utstillingen har vi fått verdifulle innspill og hjelp fra en rekke personer.

Vi vil takke følgende personer som ga oss gode innspill, råd og synspunkter i oppstarten og underveis i prosjektet:

Kari Telste, etnolog
Anne Gamme, historiker
Mari Eeg-Vilnes, barne- og ungdomsbibliotekar
Ingelin Røssland, forfatter
Elin Havelin Rekdal, litteraturviter
Tonje Vold, litteraturviter

Siri Lindstad har bidratt med tekster og Nina Rundgren har illustrert historiene. Nina Kristiansen, Anja Enger, Kjersti Ericsson og Anne Winsnes Rødland har alle gitt verdifulle bidrag.

Heidi Elisabeth Sandnes og Marte Ericsson Ryste har arbeidet med utstillingen hos KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning. Eivind Volder Rutle har vært kontaktperson hos Foreningen !les.

Takk til Norsk kulturråd og Fritt Ord som har gitt oss økonomisk støtte til utstillingen.

Publisert: 09.09.2009
KildenForeningen !les
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN