fortellingeromhenne.no

Les mer

Her har vi samlet noen bøker som kan være interessante for deg som har lyst til å lese mer om kjønn i litteraturen, heltinner og kvinnelige forfattere. Oversikten inneholder også flere bøker som presenterer nosk og nordisk litteraturhistorie.

Forfattere, heltinner og kjønn i litteraturen

Andersen, Unn Conradi (2009): Har vi henne nå? : kvinnelige forfatterskap & mediene
Omtale fra forlaget: Hva er en «kvinnelig» forfatter? Finnes hun i det hele tatt? Kritikerne tar gjerne på seg kjønnsbriller når de vurderer kvinnelige forfatterskap. Bøkene karakteriseres som «inderlige», «private», «melodramatiske» eller «intime».

Hultgren, Kaja Andrine (2006): En etterforskning av kjønn i fire norske kriminalromaner fra 2000-tallet
Omtale: Denne oppgaven er en undersøkelse av kjønn i nyere norsk kriminallitteratur.
Hultgren stiller fem spørsmål til fire norske kriminalromaner fra 2000-tallet. Hvordan er kjønn fremstilt? Er sosialt/fysisk rom relatert til kjønn? Kan språk, tematikk og oppbygning av plot være kjønnet? Har forfatterens kjønn betydning i forhold til kjønnsrepresentasjon, språk, tematikk og plotting? Er leserresepsjon kjønnet?

Bildøen, Brit (2009): Litterær salong : essay
Omtale fra forlaget: Brit Bildøen inviterer til litterær salong med ti forfattarar som betyr mykje for henne. Dei inviterte har fått tildelt kvar sin litterære dyd som tener som inngang til dei ulike forfattarskapane. Dydane spenner frå Overmot til Råskap, frå Distraksjon til Skamløyse. Dette er eit feministisk bokløft der ho på skarpt og underhaldande vis gir ei innføring i originale og gode kvinnelege forfattarskap dei siste hundre åra.

Bringsværd, Tor Åge, Roger Pihl og Eilert Sundt (2008): Jentekraft : 41 kvinnelige helter
Omtale fra forlaget: Boken presenterer et utvalg av de mange kvinnelige heltene fra historien, litteraturen og populærkulturen. Her kan du bl.a. lese om Ellen Ripley, Jeanne d'Arc, Askepott, Lara Croft og Marianne i Tommy og Tigern.

Hareide, Jorunn (red.) (1992): Norske kvinnetekster 1600-1900 : "først kvinde - dernæst forfatterinde"

Skre, Arnhild (2005): Heltinner jeg har møtt
Omtale fra forlaget:  Nancy Drew, Bridget Jones, Heidi, Miss Marpel, Nemi og Lille My – Arnhild Skre har møtt mange heltinner. Unge og gamle, snille og slemme, fra vår tid og fra tidligere tider. Noen av dem er kjente og kjære, andre har tidens tann ikke fart like godt med, men er likevel som forbilder representative for en stil eller en periode. Felles for dem alle er at de har trådt frem fra bøkenes verden, og at møtene med dem har vært vesentlige og utviklende – både for forfatteren og for mange andre.

Litteraturhistorie

Engelstad, Irene (red.) (m.fl) (1988-1990): Norsk kvinnelitteraturhistorie
Omtale: Med dette bindet er verket om norsk skjønnlitteratur komplett, skrevet av kvinner fra 1600-tallet til midten av 1980-åra. Oversiktsartikler over litterære strømninger og spennende forfatterportretter.

Hareide, Jorunn (1999): Skrivefryd og penneskrekk : selvfremstilling og skriveproblematikk hos norske 1800-tallsforfatterinner : en artikkelsamling

Hirvonen, Vuokko (2008): Voices from Sápmi : sámi women's path to authorship
Omtale fra forlaget: Samiske kvinners litteraturhistorie er nærmere hundre år. Den første skriften av en samisk kvinne, Elsa Laulas pamflett Inför lif eller död, ble publisert 1904. Skjønnlitteraturen derimot ble først synlig på begynnelsen av 1970-tallet. Hirvonen kartlegger framveksten av samiske kvinners forfatterskap og litteraturhistorie i Norge, Sverige og Finland. Boka passer som lærebok i samisk litteratur på universitet og høgskoler, samt i samisk språk og samfunnsfag. Den kan med fordel anvendes av den som vil vite mer om samiske kvinners forfatterskap.

Haaland, Mogens (2002): Hvem var de? : korte biografier av [i.e. om] 164 norske kvinnelige forfattere, mest fra "pionertiden" ca. 1840-1920

Iversen, Irene og  Anne Birgitte Rønning (red.) (1996): Modernismens kjønn
Omtale: Et fellesnordisk symposium i Oslo høsten 1994 har resultert i bok: En fyldig samling nylesninger av forfatterskap fra Emily Dickinson til Toni Morrison, med bidrag fra hele 16 nordiske litteraturforskere. Den overordnede hensikten med prosjektet har ifølge redaktørene for antologien vært «å si noe mer og noe nytt om modernismen, ved å innreflektere dens kjønnsdimensjon».(Omtale hentet fra artikkel av Unni Solberg: Kjønnsbestemmelse av modernismen)

Møller Jensen, Elisabeth (hovedred.) (1993-1998): Nordisk kvindelitteraturhistorie
Omtale: Nordisk Kvindelitteraturhistorie, utkom i fem bind både på dansk og svensk i perioden 1993-1998. Bøkene dekker perioden fra 1000 fram til 1990. Les mer i Kærlighed til litteraturen

Ryall, Anka (2004): Odyssevs i skjørt : kvinners erobring av reiselitteraturen
Omtale fra forlaget: Penelope satt riktignok hjemme og ventet mens Odyssevs var ute på reise. Men andre kvinner har reist, og de har reist langt! For første gang på norsk presenteres en bredt anlagt fremstilling av kvinnenes bidrag til den mannsdominerte reiselitteraturen. Boken legger vekt på det litterære, spektakulære og varierte i kvinnenes bidrag, og den synliggjør en enestående tradisjon. Reiseskildringene forteller om kvinner som deltok aktivt i antropologi, storpolitikk og oppdagelser gjennom to århundrer, som foretok unike ekspedisjoner og tok del i tidens dramatiske begivenheter

Aasen, Elisabeth (1996): Det skjønnes hage : middelalderens skrivende kvinner

 

Forskning på gang

Norsk barnebokinstitutt arbeider med å samle inn informasjon om individuelle og kollektive forskningsprosjekter innen fagområdet barne- og ungdomslitteratur. Noen av disse tematiserer også kjønn:
 

Silje Hernæs Linhart. Ph.d.-stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Arbeidstittel: Fremstillinger av kjønnsoverskridende gutter i barne- og ungdomslitteratur.


Anne Birgitte Rønning. ILOS, Universitetet i Oslo. Tittel: Kvinnelige robinsonader.


Svein Slettan. Førstelektor, Universitetet i Agder. Tittel: Maskulinitet i ungdomslitteratur, pop og film.

Aktuelle lenker

Les mer hos Norsk barnebokinstitut

(barnebokinstituttet.no)

Mange, mange flere bøker...

Denne oversikten er kun et utvalg bøker som kan være interessante om du vil lese mer om kjønn og litteratur.

Her er noen forslag til flere steder du kan finne aktuelle bøker:

Aktuelle lenker

Søk etter flere bøker i BIBSYS

(ask.bibsys.no)

The Celebration of Women Writers

(digital.library.upenn.edu)

Publisert: 09.09.2009
KildenForeningen !les
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN