Om forfatterinner

De viktige forfatterinnene i norsk litteraturhistorie

Om forfatterinner og Camilla Collett

Det er mange store norske kvinnelige forfattere. En av disse er Camilla Collett og hun blir ofte brukt som eksempel når det er snakk om kvinnelige forfattere som har hatt mye å si for litteraturen. Hun skrev blant annet et essay i 1872 kalt «Om forfatterinner». Vi skal utforske litt mer av hennes syn på kvinner og urettferdigheten som var på tiden hun levde. I tillegg skal vi ta for oss hva kvinner i litteraturen har hatt å si opp igjennom tiden for kvinner og samfunnet generelt.

Om forfatterinner ble skrevet på en tid der kvinners plass i samfunnet var veldig fastsatt. Den kom på en tid der kvinner ikke var likestilt og ikke hadde de samme rettighetene som menn.

Andre kjente norske kvinnelige forfattere

I tillegg til Camilla Collett så har vi flere kvinnelige forfattere som er verdt å nevne. Camilla banet veien for mange av de som kom etter henne. Blant andre kan vi nevne Amalie Skram. Hun levde mellom 1847 og 1905

Amalie er regnet for å være den store naturalisten i norsk litteratur. Det vil si at hun skrev om det sanne og var kjent for sin detaljerte virkelighetsbeskrivelse. På den måten viste hun leseren livets skyggesider og hun kritiserte også i samme slengen borgerskapet.

Kvinneundertrykkelse og dobbeltmoral​

På Camilla Collett sin tid var kvinnesaken i sin begynnelse. Hun ønsket å legge ekstra trykk på å vise hvordan kvinneundertrykkelsen og dobbeltmoralen var i samfunnet. Hennes hovedpoeng var at kvinner og menn er ulike, men at de fortsatt er likeverdige og åndelige partnere. Menn skal vise kvinner at de har en verdi og fortjener å bli respektert. Kvinner på sin side må ta del i aktiv selvrefleksjon og bevisstgjøring av seg selv.

Om forfatterinner belyser Kvinnerollen i litteraturen så vel som kvinnerollen i samfunnet. Når det blir skrevet om kvinner i litteraturen gjenspeilte dette hvordan kvinner hadde det i samfunnet. Men Camilla visste at det som blir lest ofte blir fulgt og for å forandre kvinners rolle i samfunnet så må kvinnerollen også forandret.

Om forfatterinner og betydningen den hadde

Camilla Collett levde på en tid der kvinner hadde få, om noen rettigheter. Hun ble tidlig klar over sitt lott i livet og benyttet sjansen til å reise utenlands for å lære mer og få Norge litt på avstand. Når hun kom tilbake giftet hun seg med Jonas Collett. Han var liberal i kvinnesynet og støttet henne.

Med sin manns støtte fortsatte hun å skrive, men utga bøkene uten forfatternavn. Dette fordi det var uhørt at kvinner skulle skrive, og spesielt utgi bøker. Hun brukte sitt forfatterskap på å kritisere samfunnet og kvinnenes plass. Hun hadde et sterkt ønske om å forandre samfunnet slik at kvinner skulle få større frihet enn før.

Camilla Collett

Les om kjente og kjære karakterer i litteraturen

På denne siden vil du kunne lese små korte blogginnlegg om ulike kvinnelige karakterer. Blant de du kan lese om her er Sofie fra Amtmannens Døtre, Dina fra Dinas Bok og Pippi Langstrømpe. Det vil komme flere etterhvert som tiden kommer. Så følg med på denne siden.

Vårt mål er at du skal få lest om nye karakterer og at dette vil inspirere deg til å lese boken. I tillegg håper vi at dette inspirerer deg til å ville lese flere bøker av kvinnelige forfattere du kanskje ikke har hørt om før.

 

En avis som ligger nede

Kjersti Halvorsen

Kjersti Halvorsen – Forfatteren bak Ida tar ansvar har mye å by på, både i film- og boksammenheng! Dette er noe du bør sjekke ut i dag.

Fortellinger om henne LOGO

Her kan du lese mer om kvinnelige forfattere og de kvinnelige karakterene de skriver om.