Salgsbonanza for kvinnelige norske forfattere

Bøker i stabel
Kvinnelige norske forfattere selger som aldri før både i Norge og internasjonalt. Aldri har salget vært større eller flere bøker oversatt

Siden fortellinger om henne er en samleside for deg som ønsker å lese mer om norske kvinnelige forfattere og kvinnelige figurer i litteraturen. Det er ikke så lenge siden kvinner ikke kunne utgi bøker under egne navn. Nå er heldigvis mangfoldet stort og mange stemmer blir hørt.

Kvinner på fremmarsj

Også internasjonalt leses det mer og mer litteratur skrevet av norske kvinnelige forfattere. Kvinner opplever i større grad enn før å bli oversatt til mange språk og å kunne reise verden rundt og fortelle om sine forfatterskap. Før var det mest mannlige norske forfattere som ble oversatt, trenden er nå snudd.

Det er en villet og sunn tendens at det er flere norske kvinnelige forfattere som nå lanseres utenlands. Det er avgjørende for verdenslitteraturen at kjønnsbalansen blir bedre. Norske kvinnelige forfattere tar i større grad opp viktige temaer som feminisme og abort som deres mannlige kollegaer ikke skriver like mye om.

Bedre kjønnsbalanse

Kvinnelige norske forfattere har aldri solgt så mye før verken i Norge eller internasjonalt. Flere kvinnelige forfattere opplever å bli oversatt, gjerne til minst 25 andre språk per bok. Satsingen på kvinnelig litteratur får mye av æren og det er viktig for samfunnet at kjønnsbalansen nå er jevnet mere ut.

Flere blogginnlegg

En avis som ligger nede

Kjersti Halvorsen

Kjersti Halvorsen – Forfatteren bak Ida tar ansvar har mye å by på, både i film- og boksammenheng! Dette er noe du bør sjekke ut i dag.

Fortellinger om henne LOGO

Her kan du lese mer om kvinnelige forfattere og de kvinnelige karakterene de skriver om.