Fortellingen om Sofie

Boka Amtmannens døtre
Sofie er hovedkarakteren i Camilla Collets Amtmannens døtre. Her kan du lese mer om henne og hva som kjennetegner Sofie.

Sofie er hovedpersonen i Camilla Collets bok Amtmannens døtre. Boken kom første gang ut i 1854. Den er regnet som en av klassikerne i norsk litteratur. Boken tar for seg kvinnenes syn på samtiden, selskapslivet og forholdet mellom kjønnene. Den beskriver en tid der de borgerlige kvinnene har få rettigheter.

Hvem er Sofie

Sofie er 16 år og er en av Amtmannens døtre. Hun har sett hva et kjærlighetsløst liv har gjort med søstrene. Hun ønsker derfor et bedre liv der hun kan bestemme hvem hun selv skal gifte seg med. Vi følger hvordan hun mister ungdomsforelskelsen sin og gifter seg med den familien bestemmer. Vi ser hvordan hun underveis følger kjærlighetens lyster, som hun skjuler for omverdenen.

Flere blogginnlegg

Kvinnehånd som blar i en bok.

Kvinnerollen

Kvinnerollen i litteraturen er viktigere enn noen gang. Vi belyser hvorfor dette er riktig og kommer med noen tips til videre lesing

Liten Ida – Et historisk drama

I boken Liten Ida fra 1979 møter vi Ida, som er datter av en «tyskertøs» i 1944. Boken tar for seg mobbing, snakk og utfrysing av disse.

Fortellinger om henne LOGO

Her kan du lese mer om kvinnelige forfattere og de kvinnelige karakterene de skriver om.